Heteroptera – stenice

 

Scutelleridae – želvaste stenice

Odontotarsus purpureolineatus

Pentatomidae – ščitaste stenice

Ancyrosoma leucogrammes

 

Chlorochroa juniperina

Antheminia lunulata

 

Stagonomus amoenus

Cydnidae – talne stenice

Tritomegas rotundipennis

 

Lygaeidae – gozdni tekači

Tropidothorax leucopterus

 

Coreidae – usnjate stenice

Ceraleptus gracilicornis

 

Alydidae – sloke stenice

Camptopus lateralis

 

Nabidae – male plenilke

Prostemma aeneicolle

Reduviidae – roparske stenice

Coranus tuberculifer

 

 

Phymata crassipes

Miridae – travniške stenice

Dimorphocoris saulii

Prava dragocenost visokokraških travišč so endemične žuželčje vrste, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu. Dokazujejo, da so na kraških in istrskih vrhovih obstajala zatočišča za stepsko favno tudi pred prihodom človeka in njegovih pašnih živali. V njih so se, ločene od svojih sorodnic, razvile samosvoje vrste. Kratkokrile travniške stenice Saulijeve dvoličnike (Dimorphocoris saulii) je leta 1938 na Vremščici prvi našel tržaški entomolog Luciano Sauli. Kaže, da so travniki na tej gori njihovo edino prebivališče, saj jih drugje nismo našli. Najbližja gora, na kateri so našli sorodno vrsto, je Monte Catria v italijanskih Apeninih. Verjetno so Saulijevi dvoličniki med poledenitvami v pleistocenu, ko so bile stepe bolj razprostranjene, živeli tudi na kopnem morskem dnu severnega Jadrana, saj je bila tedaj morska gladina veliko nižja. Hranijo se s travo stoklaso, ki je očitno na Vremščici uspevala tudi tedaj, ko je večji del Krasa poraščalo drevje.

Endemit!

 

Platycranus boreae

Pred kratkim smo na Lipniku nad Zazidom v Čičariji našli burjevke (Platycranus boreae), endemične rastlinojede stenice, ki živijo na svilnati košeničici. Na njej živi tudi že prej znana endemična vrsta stenice, Henschev skakaček (Halticus henschii). Svilnata košeničica uspeva na najbolj skalnatih, od vetra prepihanih grebenih. Kar dve endemični žuželki, ki živita na njej, potrjujeta domnevo, da je bila prav združba svilnate košeničice na vrhu grebenov zatočišče za travniške rastline in živali v času, ko je drugod rasel gozd.

 

Endemit!

 

Stenice Slovenije

 

 

 Živali travnikov                                       Živali grmišč

 

Foto © Andrej Gogala

Življenje Arachnida Auchenorrhyncha Orthoptera Hymenoptera Coleoptera Lepidoptera