Hymenoptera – kožekrilci

 

Chrysididae – zlate ose

Chrysura refulgens

Scoliidae – skolije

Scolia sexmaculata

 

Vespidae - prave ose

Delta unguiculatum

 

Formicidae - mravlje

Crematogaster schmidti

 

Lasius fuliginosus

Sphecidae - ose grebače

Chilosphex argyrius

 

Colletidae - opnarke

Colletes hederae

 

Halictidae - vitke čebele

Halictus scabiosae

Andrenidae - peščinske čebele

Andrena potentillae

 

Megachilidae - znoske

Icteranthidium grohmanni

 

Osmia rufohirta

 

 

Megachile pilidens
 
Več o kožekrilcih

 Živali travnikov                                       Živali grmišč

Foto © Andrej Gogala

Življenje Arachnida Heteroptera Auchenorrhyncha Orthoptera Coleoptera Lepidoptera Divje čebele Slovenije