Heteroptera of Slovenia

 Stenice Slovenije  

© Andrej Gogala

Welcome to the web presentation of the true bugs of Slovenia. Here you can find data on the presence and distribution of the 739 species in our country, based on specimens present in collections of the Slovenian Museum of Natural History (PMSL). True bugs are characterised by their mouthparts forming a rostrum, with which they suck plant or animal tissues, liquidised by their enzimes. True bugs are a very diverse group, living in all sorts of terrestrial and fresh water habitats. Insects of the suborder Heteroptera (order Hemiptera) are classified into infraorders listed below.

Dobrodošli na spletni predstavitvi stenic Slovenije. Tu lahko najdete podatke o prisotnosti in razširjenosti 739 vrst v državi, temelječe na primerkih iz zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Za stenice je značilen kljunec, oblikovan iz obustnih okončin, s katerim sesajo rastlinska ali živalska tkiva, vtekočinjena z njihovimi encimi. Stenice so zelo raznovrstna skupina in živijo v različnih kopenskih in sladkovodnih življenjskih okoljih. Žuželke podreda Heteroptera (red Hemiptera) razvrščamo v infraredove, navedene spodaj.

 

Dipsocoromorpha

     Nepomorpha     

     Gerromorpha     

 Leptopodomorpha

    Cimicomorpha    

 Pentatomomorpha

Literature

System

Endemic species

Photographs © Andrej Gogala, unless stated otherwise

See boxes of the collection

Links

Bugs Photo Gallery

British Bugs

Pentatomoidea

Tessaratomidae

Plant Bugs of the World

The International Heteropterist's Society

Wanzen (Heteroptera) by Wolfgang Rabitsch

Finnish Hemiptera

Tree of Life

Checklist of the species of the Italian fauna

Kras (Karst): Heteroptera

Songs of European Singing Cicadas

more links / več povezav

 

Last update: December 2013