mamutek beli xs

Heteroptera of Slovenia

slo Stenice Slovenije 

© Andrej Gogala

Welcome to the web presentation of the true bugs of Slovenia. Here you can find data on the presence and distribution of the 751 species in our country, based on specimens present in collections of the Slovenian Museum of Natural History (PMSL). True bugs are characterised by their mouthparts forming a rostrum, with which they suck plant or animal tissues, liquidised by their enzimes. True bugs are a very diverse group, living in all sorts of terrestrial and fresh water habitats. Insects of the suborder Heteroptera (order Hemiptera) are classified into infraorders listed below.

Dobrodošli na spletni predstavitvi stenic Slovenije. Tu lahko najdete podatke o prisotnosti in razširjenosti 751 vrst v državi, temelječe na primerkih iz zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Za stenice je značilen kljunec, oblikovan iz obustnih okončin, s katerim sesajo rastlinska ali živalska tkiva, vtekočinjena z njihovimi encimi. Stenice so zelo raznovrstna skupina in živijo v različnih kopenskih in sladkovodnih življenjskih okoljih. Žuželke podreda Heteroptera (red Hemiptera) razvrščamo v infraredove, navedene spodaj.

Dipsocoromorpha

Sigara nigrolineata xs2     Nepomorpha     Notonecta maculata xs2

Aquarius najas xs2     Gerromorpha     Velia currens xs2

Macrosaldula scotica xs2 Leptopodomorpha Halosalda lateralis xs2

Prostemma aeneicolle xs2    Cimicomorpha    Leptopterna dolobrata xs2

Antheminia lunulata xs2 Pentatomomorpha Raglius alboacuminatus xs2

Literature

System

Endemic species

Photographs © Andrej Gogala, unless stated otherwise

See boxes of the collection

Links

Bugs Photo Gallery

British Bugs

Pentatomoidea

Tessaratomidae

Plant Bugs of the World

The International Heteropterist's Society

Wanzen (Heteroptera) by Wolfgang Rabitsch

Finnish Hemiptera

Tree of Life

Checklist of the species of the Italian fauna

Kras (Karst): Heteroptera

Songs of European Singing Cicadas

more links / več povezav

Last update: January 2019