Cimicomorpha

*previous                                     next

Miridae

 travniške stenice

Mirinae

Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)

Alloeonotus egregius Fieber, 1864

Alloeonotus fulvipes (Scopoli, 1763)

Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Calocoris roseomaculatus (De Geer, 1773)

Camptozygum pumilio Reuter, 1902

Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758)

Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773)

Dionconotus confluens Hoberlandt, 1945

Grypocoris sexguttatus (Fabricius, 1777)

Pachypterna fieberi Fieber, 1858

Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781)

Phytocoris longipennis Flor, 1861

Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)

Myrmecoris gracilis (R.F. Sahlberg, 1848)

Camponotidea saundersi (Puton, 1874)

 

The family Miridae is the largest in the subordo Heteroptera. Mirids are mostly phytophagous, but many of them enrich their diet with animal food. Some are even obligatory predators of aphids, scale insects and other small arthropods, their eggs and larvae. Some are used in biological pest control, while some others could be pests.

Družina Miridae je največja v podredu Heteroptera. Travniške stenice so večinoma rastlinojede, toda mnoge obogatijo svojo prehrano z živalsko hrano. Nekatere so celo obvezni plenilci rastlinskih uši, kaparjev in drugih majhnih členonožcev, njihovih jajc in ličink. Nekatere vrste se uporabljajo v biološkem zatiranju škodljivcev, nekatere druge pa lahko nastopajo kot škodljivci.

Heteroptera of Slovenia

Cimicomorpha

Miridae

Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)

Cimex riparius Scopoli, 1763

 

 

Host plants: various grasses (Poaceae).

Records from Slovenia:

Scopoli, 1763; Gogala & Moder, 1960; Gogala & Gogala, 1986, 1989, 1994; Gogala A., 2006