Narava Slovenije

 

Kamen                      Voda

 

    Veter                    Življenje

Besedilo in slike © Andrej Gogala

 

Knjiga

Andrej Gogala

Kamen, voda, sonce in veter

Narava Krasa in slovenske Istre

Predavanje

Andrej Gogala

Biotska raznovrstnost na Krasu (1:02:39)

Povezave

Narava na Krasu

Park Škocjanske jame

Pivška presihajoča jezera

Volčji grad

Brestovica

Volovja reber

Naravoslovno zgodovinska učna pot Hrpelje

Jamarsko društvo Sežana

Muzej lipicanca Lipikum

Osmice

Zeleni kras

Umetnost in okusi Krasa

Inštitut za raziskovanje krasa

Civilna iniciativa Kras

Revija Kras

* * *

Divje čebele v Sloveniji

Stenice Slovenije

Več povezav

 

 

Zadnje spremembe decembra 2012

Oblikovanje Andrej Gogala