Parnassius apollo leimdorfferi - PapilionidaePrirodoslovni muzej Slovenije

Kustodiat za nevretenčarje

Andrej Gogala

Če povzamemo ugotovitve, ki temeljijo na razpoložljivih podatkih in opravljenih primerjavah, lahko trdimo, da ima Slovenija v primerjavi s površino, ki jo pokriva, nesorazmerno veliko biotsko raznovrstnost. Zato lahko rečemo, da je »vroča točka« Zemlje. Je tudi ena z vrstami najbogatejših držav v Evropi in jo lahko upravičeno imenujemo biotski park Evrope. Poleg tega živi več kot 95% vseh vrst organizmov slovenskega ozemlja v njenem jugozahodnem, predvsem kraškem območju s površino slabih 10.000 km2

N. Mršić: Biotska raznovrstnost v Sloveniji, 1997

Kako dolgo še?

If summarizing the findings based on the available data and carried out comparisons, we can ascertain that Slovenia has, in comparison with the area it covers, unproportionately great biodiversity. We can thus say that Slovenia is a »hot spot« of the Earth. As it is at the same time also one of the species-richest countries in Europe, we can rightly call it a biotic park of Europe. Apart from it all, let us add that more than 95% of all of our species live in the southwestern part of Slovenia, mainly in the karst region covering some 10,000 km2

N. Mršić: Biotic diversity in Slovenia, 1997

For how long?

 

Kras (The Karst)

Divje čebele v Sloveniji

Wild bees of Slovenia

HETEROPTERA OF SLOVENIA

Hymenoptera

PMSL Hymenoptera collection

Bibliografija

 

Povezave / Links

Krajinski park Sečoveljske soline

Triglavski narodni park / Triglav National Park

Notranjski regijski park

Krajinski park Goričko

Krajinski park Strunjan

Muzej Cerkniškega jezera

Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Nacionalni inštitut za biologijo

Morska biološka postaja / Marine Biology Station

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Zavod RS za varstvo narave

 

 

Fotografije nevretenčarjev

Songs of European Singing Cicadas

Plecoptera

Moths and butterflies of Europe and North Africa

Coleoptera photo gallery

Ants: antbase

Diptera

Tree of Life web project

Fauna Europaea database

WWF – The Conservation Organization

The World Conservation Union (IUCN)

Snežnik.net