Auchenorrhyncha – škržadi in škržatki

 

Cicadidae – pojoči škržadi

Ličinka jesenovega škržada (Cicada orni) živi pod zemljo, kjer koplje z lopatastimi prednjimi nogami. Nekega dne pa zleze na plano in se povzpne na primerno bilko, kjer se umiri. Brje pri Komnu, julija 2002.

 

Ličinkin oklep poči na hrbtu in iz njega se počasi izvije odrasel škržad.

 

 

Krila sveže prelevljenega škržada so sprva le majhni štrclji.

 

Cicada orni

Ko škržadu v krila zapolje kri, se ta razvijejo do končne velikosti. Nekaj časa mora še mirovati, da mu sveži hitinski oklep otrdi.

 

Tibicinidae – pojoči škržadi

Tettigetta brullei

 

Pritlikavi škržad (Tettigetta brullei) glasno prepeva, vendar ga ne slišimo, ker poje v ultrazvočnem območju. Vale, junija 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napevi evropskih škržadov

 Živali travnikov                                       Živali grmišč

Foto © Andrej Gogala

Življenje Arachnida Heteroptera Orthoptera Hymenoptera Coleoptera Lepidoptera