Rastline grmišč in gozdov

Grmovje in drevje

 

Zapuščene pašnike med prvimi grmovnicami poraste navadni brin (Juniperus communis). Gorjansko, februarja 2003.

 

Cupressaceae - cipresovke

 

 

 

Cvetoče rešelike (Prunus mahaleb) skupaj z narcisami pobelijo kraško gmajno. Gorjansko, aprila 2000 (levo).

Spodaj cvetovi od blizu.

Rosaceae - rožnice

 

 

Plodeči ruj (Cotinus coggygria) ima puhasta osemenja, ki jih imajo mnogi zmotno za cvetove. Škofi, junija 2000.

 

Anacardiaceae - rujevke

 

 

Grmovje počasi, a zanesljivo osvaja travnike. Življenjski prostor travniških rastlin in živali je vsako leto manjši. Gorjansko, avgusta 2000.

 

 

Puhasti hrast (Quercus pubescens) je prevladujoča drevesna vrsta na prisojnih kamnitih pobočjih Krasa.

Rabotnica, oktobra 2006.

 

Fagaceae - bukovke

 

Črni gaber (Ostrya carpinifolia) se pogosto pridružuje puhastemu hrastu. Lukovec, junija 2011.

 

Carpinaceae - gabrovke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamnišča

                                                   Podrast

Foto © Andrej Gogala

Življenje Jesenske barve