Rastline grmišč in gozdov

Jesenske barve

 

Kraško gmajno jeseni zaljša rdeča barva ruja (Cotinus coggygria). Škofi, oktobra 1996.

 

Anacardiaceae - rujevke

 

 

Listi ruja postanejo oktobra krvavo rdeči in obarvajo kraško gmajno. Mnogim je to najlepši čas na Krasu. Jesensko barvo daje rujevim listom več vrst barvil. Rumeni ksantofili in oranžni karoteni varujejo celice pred premočno sončno svetlobo in so v listih tudi spomladi in poleti, ko zaradi zelenega klorofila ne pridejo do veljave. Jeseni, ko se klorofil razkroji in ni več prevladujočega zelenila, zažarijo listi v jesenskih barvah. Najlepši pa je ruj, ki je rasel na soncu in ima največ rdečih barvil antocianov. Ruj v senci je jeseni rumen in razlike v barvi so opazne tudi na posameznem listu, ki ga je le delno zakrival drug list. Listi na soncu s fotosintezo ustvarijo več sladkorjev, ki se vsi ne shranijo v deblu in koreninah. V starajočih listih se uporabijo za tvorbo rdečih, vijoličnih ali modrih barvil antocianov, ki skupaj z rumenimi barvili listje obarvajo rdeče. Barve pa niso vsako leto enako žareče. Da bi listje jeseni zažarelo, ga ne sme uničiti prehuda poletna suša, sončni jesenski dnevi pa so potrebni, da v njih nastane dovolj sladkorjev.

 

 

Beli apnenec si nadene rdečo baretko iz rujevega listja. Veli Badin, oktobra 2000.

 

 

Rujevo listje najlepše žari, ko skozenj sveti sonce. Kregolišče, oktobra 2002.

 

                                                      Živali grmišč

Foto © Andrej Gogala

Življenje