Spodmoli na Velem Badinu

Kapniki na stropu in stenah spodmola

Levo:

Ostanki kapnikov na stropu razpadajo in so bili nekoč nedvomno veliko večji.

Zgoraj:

Odlomljen kapnik z zaveso sige med njim in steno. Kljub temu, da danes sigove tvorbe in prevleke razpadajo, so še vedno obsežne in kažejo na nekdanje bogato kapniško okrasje, ki je lahko nastalo le v podzemni jami.

Zgoraj:

Lepa zavesica na steni spodmola. Na njej je videti drobne strukture v obliki prečnih reberc, kar pomeni, da so kristali sige drobni in brez praznih prostorov, značilnih za lehnjak, kakršen lahko nastaja na prostem. Siga s tako drobno strukturo je značilna za podzemne jame.

Literatura:

A. Gogala, 2007: Spodmoli na Velem Badinu – jama brez stene? Proteus, 69 / 8: 356 – 360.

 

Razlaga nastanka spodmolov

Kraški rob

Foto © Andrej Gogala