Kraški rob

Prehodna pokrajina

 

Kraški rob nad Podpečem, marca 2000.

 

 

 

Dolina Glinščice poteka po enem izmed prelomov ob Kraškem robu. Julija 2000.

 

 

 

Skalni mož z Velega Badina gleda v dolino. Aprila 2001.

 

 

Spodmoli pod robom Velega Badina, »ušesa Istre«. Nastanek spodmolov razlagajo s preperevanjem vlažne kamnine ob zmrzovanju. Morda pa jih je izdolbel podzemni potok, ki je nekoč tekel po razpoki v kamnini. Na stropu in stenah spodmola je videti ostanke kapnikov. Torej bi lahko šlo za nekdanjo podzemno jamo, ki je zaradi bočne erozije ostala brez stene. Aprila 2001.

Razlaga nastanka spodmolov

 

Naravni most na Velem Badinu, aprila 2001. Stoji v isti smeri, v kateri so tudi spodmoli, vendar je tu površje krasa že tako znižano, da je nekdanji spodmol izgubil streho.

 

 

Erozijsko žarišče Babe pri Predloki. Borovca se komaj držita na krušljivem flišnem grebenu. Marca 2000.

 

 

 

 

 

 

 

Rastline na Kraškem robu

                                                            Voda

Foto © Andrej Gogala

Kamen