Kamnito površje

Kamnišča

 

 

Zakraseli apnenec raznolikih korozijskih oblik v svojih razpokah ponuja zavetje rastlinam in živalim. Lipnik, oktobra 2001.

 

 

Skalna krhlika (Frangula rupestris) je v razpoki razjedenega apnenca našla zavetje pred burjo in dovolj prsti za korenine. Lipnik, avgusta 2001.

 

Rhamnaceae - krhlikovke

 

 

V globokih škrapljah na Vel. Badinu na Kraškem robu uspeva ruj (Cotinus coggygria). Maja 1994.

 

Anacardiaceae - rujevke

 

 

Skalovje je naravno rastišče navadnega netreska (Sempervivum tectorum), ki dobro uspeva tudi na kamnitih zidovih in strehah kraških hiš. Menda jih varuje pred strelo. Brje pri Komnu, julija 1996.

 

Crassulaceae - tolstičevke

                                           Ostanki prednikov

Foto © Andrej Gogala

Kamen