Hymenoptera collection of the

Slovenian Museum of Natural History,

Ljubljana

Trigona (Tetragonilla) collina Smith, 1857

Malaysia, Selangor, Kuala Lumpur, Ulu Gombak, May 1996 (worker female)

Stingless bees are small, highly social bees of the tropical forests. They live in perennial colonies, like honeybees.

Neželate čebele so majhne čebele tropskih gozdov z visoko razvito družbenostjo. Živijo v trajnih družinah, kot medonosne čebele.

Stingless bee workers build entrance tube leading to their nest in the ground or in the tree trunk. The shape of the entrance tube is species-specific and built from cerumen, mixture of resin and wax. Bangi, Selangor, Malaysia, photo Matija Gogala.

Delavke neželatih čebel zgradijo vhodno cevko, ki vodi do njihovega gnezda v tleh ali drevesnem duplu. Oblika vhodne cevke je vrstno značilna in zgrajena iz cerumna, mešanice smole in voska. Foto Matija Gogala.

Zbirka kožekrilcev

Prirodoslovnega muzeja Slovenije

 

Hymenoptera collection