previous             Wild Bee photo gallery           next

 

Male on Inula. Dragonja, Stena, July 2008.

 

Lithurgus chrysurus Fonscolombe, 1834

 

 

Mediterranean species. In Slovenia near the source of the Rižana river, near Dragonja and Sečovlje (sub-Mediterranean region).

Oligolectic, specialized on Asteraceae (e.g. Centaurea). Nests in burrows in wood, excavated by itself.

Univoltine. Flies in July and August.

 

Female from the source of the Rižana river, collected in July 1994.

 

Razširjenost vrste v Sloveniji.

Vrsta je še prisotna v Sečoveljskih solinah in na Steni pri Dragonji, ob izviru Rižane pa je verjetno ni več.

 

back to checklist

Andrej Gogala: Bee fauna of Slovenia