previous             Wild Bee photo gallery           next

 

Female from Mt. Nanos, collected in July 1993.

 

Biastes truncatus (Nylander, 1848)

 

 

European species. Distributed in the Alpine (Begunjščica), sub-Mediterranean (Nanos) and sub-Pannonian (Podčetrtek) regions of Slovenia.

Cleptoparasitic species. Hosts: Dufourea dentiventris and D. inermis.

Univoltine. Flies in July and August.

 

Razširjenost vrste v Sloveniji.

Na Nanosu in Begunjščici, starejši podatek iz Podčetrtka.

 

back to checklist

Andrej Gogala: Bee fauna of Slovenia